نمایش 1–8 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

قاب گل نقره ملیله اصفهان 925 عیار 15.5 گرم کد BRGH10125

653,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 15/5 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان 925 عیار وزن 28.8 گرم کد BRGH10124

1,090,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 28/8 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان 925 عیار وزن 25.2 کد BRGH10123

970,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 25/2 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان 925 عیار وزن 12.5 گرم کد BRGH10122

560,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 12/5 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان 925 عیار وزن 22.4 گرم کد BRGH10121

880,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 22.4 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان عیار 925 وزن 32 گرم کد BRGH10120

1,190,000 تومان
 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش
 • وزن نقره : 32 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است
 • جعبه با لوگو فروشگاه دارد

قاب گل نقره ملیله اصفهان عیار 925 وزن 52 گرم کد BRGH-10119

 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش آبکاری
 • وزن نقره : 52 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است

قاب گل نقره ملیله اصفهان عیار 925 وزن 50 گرم کد BRGH-10118

 • نقره ملیله عیار 92/5
 • قاب pvc
 • دارای پوشش آبکاری
 • وزن نقره : 50 گرم
 • ابعاد : 34 * 24
 • قاب شیشه دار است