ظروف نقره تبریز با عیار استاندارد 84 تولید می شوند.

نمایش 1–8 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

قاب عکس نقره تبریز 60 گرم BRT90157

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  10 *  15.5 سانت
 • وزن نقره : 60 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 44 گرم BRT90136

3,900,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  8 *  12 سانت
 • وزن نقره : 44 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 53 گرم BRT90146

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  8.5 *  13 سانت
 • وزن نقره : 53 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 42 گرم BRT90138

3,730,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  7.5 *  11.5 سانت
 • وزن نقره : 42 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 38 گرم BRT90162

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  7.5 *  10 سانت
 • وزن نقره : 38 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 35 گرم BRT90141

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  7.5 *  10 سانت
 • وزن نقره : 35 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 32 گرم BRT90125

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  6 *  10 سانت
 • وزن نقره : 32 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه

قاب عکس نقره تبریز 39 گرم BRT90123

3,460,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ساخت : تبریز
 • ابعاد :  *  سانت
 • وزن نقره : 39 گرم
 • با ارایه فاکتور نقره
 • به همراه جعبه