نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار رنگی PTP303

2,450,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 11 سانت
 • قطر گل ها  : 4.5 ، 3 ، 2 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور نقره فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار سفید کد PTW303

2,450,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 11 سانت
 • قطر گل ها  : 2 ، 3 ، 4.5 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور نقره فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار رنگی کد PTR303

2,450,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 11 سانت
 • قطر گل ها  : 2 ، 3 ، 4.5 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور نقره فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار کد PTR701

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 33 سانت
 • قطر گل ها : 2 ، 3 ، 4 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور نقره فروشگاه

گلدان گل نقره 84 عیار پتینه کد PTW701

 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 33 سانت
 • قطر گل ها : 2 ، 3 ، 4 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور نقره فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار رنگی PTP302

1,720,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 19 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور رسمی فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار سفید کد PTW502

3,360,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 30 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور رسمی فروشگاه

گلدان گل نقره پتینه 84 عیار رنگی کد PTP502

3,360,000 تومان
 • نقره 84 عیار استاندارد
 • ارتفاع : 30 سانت
 • دارای پوشش جهت ثبات رنگ
 • همراه با جعبه
 • دارای فاکتور رسمی فروشگاه